Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project s co-financed by the European Union and the Republic of Turkey.

PROJE ORTAKLARI
Fachhochschule Köln
“Politehnica” University of Timisoara
Başkent University

İletişim

TermTurk
Hacettepe Üniversitesi
Mütercim-Tercümanlık Bölümü
TR-06800 ANKARA

Tel: (+90 312) 297 6290
Faks: (+90 312) 297 6290
E-Mail: info(at)termturk(.)org
E-Mail: atesman(at)gmail(.)com

TermTurk Proje Ofisinin Yeri
Hacettepe Üniversitesi
Beytepe yerleşkesi
Edebiyat Fakültesi Binası, Kapı D, Blok 13, 1. Kat
06800 Beytepe - Ankara

© 2008-2014 TermTurk
Kültürlerarası Diyalog ve Özel İletişim İçin Terminoloji