Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project s co-financed by the European Union and the Republic of Turkey.

PROJE ORTAKLARI
Fachhochschule Köln
“Politehnica” University of Timisoara
Başkent University

Genel Hedefler

TermTurk projesi Türkiye'de ulusal bir terminoloji politikası oluşturulması için gerekli bilgi ve deneyimlerin Türkiye'ye aktarılması ve bu alanda çalışacak bilgili insan gücünün yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Özel Hedefler

Proje, kamuoyunda, sivil toplum kuruluşları ile özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda terim çalışmalarına olan ilginin ve farkındalığın artırılmasını, mevcut bilginin paylaşılmasını ve eğitim programlarının geliştirilmesini amaçlar.

Bu alanda araştırma ve eğitim çalışmalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bir Terminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜTAM) oluşturulacaktır. Bu sayede ortak üniversiteler ve iştirakçiler arasındaki işbirliğinin kalıcı olması sağlacaktır.

TermTurk ve HÜTAM sayesinde bilgi ve deneyimlerin paylaşılması mümkün olacaktır. Ayrıca, bu çalışmaların terimbilim alaında yüksek lisans düzeyinde ikili ya da üçlü diploma programları ile sonuçlanması projenin gerçekleşmesi sürecinde kurulan işbirliğini daha da güçlendirecektir.

Bunlara ek olarak projeye katılan sivil toplum kuruluşları ile üniversiteler arasındaki ilişkinin kalıcı olması beklenmektedir. TermTurk projesi AB ülkeleri ile Türkiye arasındaki sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesine katkıda bulunacak ve AB ülkeri ile deneyimlerin ve iyi örneklerin paylaşılması sağlanacaktır.

© 2008-2014 TermTurk
Kültürlerarası Diyalog ve Özel İletişim İçin Terminoloji